Støtteforeningen for Gigtforskning
ved Parker Instituttet

Støtteforeningen


Foreningen støtter at kendskabet til gigtsygdomme, behandlingsmuligheder for patienter og nye forskningsinitiativer udbredes. For at støtte bedst muligt indgår foreningen i en positiv dialog med ledelsen af Frederiksberg Hospital og Region Hovedstaden.

Foreningen afholder årligt 3-4 møder, hvor bl.a. de nyeste forskningsresultater bliver fremlagt. Nogle af møderne har offentlig adgang og bliver annonceret i den lokale presse. Andre møder er udelukkende for medlemmer, der får tilsendt information om alle arrangementer i foreningens regi. I november afholdes generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter. Møder afholdes fortrinsvis på eftermiddage.